4.2 млн. онлайн потребители

За разлика от 2012г., когато едва 60% от населението на България над 15 години е имало достъп до интернет, през 2019г. пенетрацията на канала е увеличена до над 82%.

70 млн. дигитален пазар

През 2018г. в България са инвестирани бюджети за реклама в дигиталните медии на стойност 70 млн лева, при под 55 млн лева през 2017г. Пазарът бележи годишен ръст от над 20%.

52% жени, 48% мъже

Макар и с малко, женската аудитория надделява в българското дигитално пространство. Освен това над 60% от потребителите са на възраст 25-54 години.

91% мобилен трафик

Mobile is King продължава да е валидно с пълна сила за българския пазар. 91% от българският трафик минава през мобилни устройства, при само 62% в полза на компютрите.

Видно от данните, все още най-голям дял от инвестициите в дигитални канали заема дисплей, следван от Facebook  и Google Search. Следва да отбележим, че е твърде вероятно в тези данни да не влизат директни инвестиции от рекламодателите към чуждестранните медии (Facebook и Google), които не са били осъществени с посредник (агенция) и е трудно да бъдат точно измерени.

85%

от потребителите в България използват интернет всеки ден

11%

от потребителите в България използват интернет поне веднъж седмично

3%

от потребителите в България използват интернет поне веднъж месечно

1%

от потребителите в България използват интернет по-малко от веднъж месечно

Виждаме и най-посещаваните сайтове в България по данни на SimilarWeb и Alexa за 2018г.

 Google, Facebook и АБВ държат челните позиции и в двете статистики. Това трябва да е сериозен сигнал за бизнеса къде могат да бъдат намерени българските потребители.

Благодарение на данните, предоставени от IAB Bulgaria имаме възможността да видим и топ рекламодателите на българския дигитален пазар за 2018г. Горди сме, че сред най-големите 20 е и клиент на DIGILAB. При топ 5 секторите, които инвестират в дигитална реклама виждаме на първо място потребителски стоки, следвани от търговия на дребно, телекомуникации, финансови услуги и развлечения и медии.

Заявете консултация

Движите дигиталния маркетинг на проект сами или с агенция и се чудите дали и как можете да подобрите представянето си в социалните мрежи или дали он-лайн магазинът ви има потенциал? Заявете безплатна консултация с нашия управител – Александра Русева, за да получите бърз одит на текущото състояние на дигиталните ви активи и персонализирани съвети за развитие на бранда в дигитална среда.