Познаваме дигиталната реклама

Работих години на европейския и азиатски пазар, за да комбинирам най-добрите практики от двата свята и да предложа маркетинг услуга от високо ниво на българския бизнес.
Съдържание

Създаване на съдържание за социалните мрежи

E-commerce

Създаване и управление на рекламни кампании

Анализи

Анализ на текущото състояние на дигиталните активи

Агенция

Създаване и цялостно изпълнение на дигитална стратегия

Обучения

Корпоративни обучения на маркетинг кадри

Консултации

Персонални съвети за подобрение на представянето

Градим дълготрайни партньорства

Градим дълготрайни партньорства